Moderatorzy: admin, RobertP

agat78
Znawca
Znawca
 
Posty: 243
Dołączył(a): 2009-04-16, 09:51

Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia

Postprzez agat78 » 2011-02-08, 11:51

Mam dwóch nowych pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z akt osobowych innych pracowników nie mogę nic "ściągnąć" bo maja stare dokumenty.

Czy ktoś może mi podrzucić jakiś wzór dla pracownika do podpisu o takich warunkach dla osoby niepełnosprawnej?
Czy Wy robicie aneks do umowy czy dajecie tylko taką informację?
Czy pracownik musi napisac jakies podanie do szefa w jakich godzinach chce teraz pracowac?

Gość
 

Postprzez Gość » 2011-02-08, 12:28

Zrobiłam coś takiego:

Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407)

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)

Art. 15. 1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
4. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 lub 2 obowiązuje od dnia następującego
po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
Art. 17. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.5)).
Art. 19. 1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego
na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust. 1.
Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo
do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2;
2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
3. Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.


…………………………………
(podpis pracodawcy lub osoby
upoważnionej do działania
w jego imieniu)
Informację otrzymałem/am

……………………………
(data i podpis pracownika)

Dałabym to do podpisu i włożyła do akt osobowych razem z orzeczeniem. Nie robiłabym aneksu do umowy o zmianie czasu pracy. Nie wiem co z ustaleniem godzin pracy, bo jeden pracownik chce o godzine szybciej wychodzić, a drugi godzine później przychodzić do pracy.

Reklama
agat78
 

Postprzez agat78 » 2011-02-08, 12:30Powrót do Niepełnosprawni

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości