Stosunek pracy nauczycieli, stosunek pracy pracowników niepedagogicznych, dokumentacja kadrowa w oświacie, stanowiska kierownicze w oświacie, awans zawodowy, czas pracy pracowników oświaty, urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty, uprawnienia rodzicielskie pracowników oświaty

Moderatorzy: admin, RobertP, edzia

Sp1
 

Staż pracy nauczyciela

Postprzez Sp1 » 2008-10-17, 12:12

Proszę o pomoc w następującym zagadnieniu, nauczyciel pracujący u nas od 12 lat doniósł do swoich akt książeczkę wojskową z prośbą o zaliczenie mu czynnej służby wojskowej do stażu, po odbytej służbie podjął pracę po 2 miesiącach. Art. 120pkt.3 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony mówi, że zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, a jak z uprawnieniami pracowniczymi tzn. nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy?

Gość
 

Re: Staż pracy nauczyciela

Postprzez Gość » 2008-10-17, 14:19

Sp1 napisał(a):Proszę o pomoc w następującym zagadnieniu, nauczyciel pracujący u nas od 12 lat doniósł do swoich akt książeczkę wojskową z prośbą o zaliczenie mu czynnej służby wojskowej do stażu, po odbytej służbie podjął pracę po 2 miesiącach. Art. 120pkt.3 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony mówi, że zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, a jak z uprawnieniami pracowniczymi tzn. nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy?


Treść tego przepisu jest następująca:
Art 123 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

Dodatkowo art. 6 ust. 1 pkt 4 brzmi: Okresami składkowymi są następujące okresy:czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby;

Czas służby doliczamy do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień, z wyjątkiem jednak tych przysługujących wyłącznie u przedsiębiorcy, u którego podjął pracę (np. regulaminy wewnętrzne w zakładzie, które uzależniają staż pracy tylko i wyłącznie od pracy w tym zakładzie pracy - wtedy tej służby nie wliczamy).

W mojej ocenie okres ten jest okresem składkowym i podlega zaliczeniu do okresu, od którego należy wymiar dodatku za wysługę lat oraz zaliczany jest do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej z tym wyjątkiem, że musiał on pełnić służbę czynną a nie zastępczą bo wtedy tak jak piszesz zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, do stażu emerytalno - rentowego czy odprawy pośmiertnej.

Reklama
hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Re: Staż pracy nauczyciela

Postprzez hadron » 2008-10-17, 14:21

Anonymous napisał(a):
Sp1 napisał(a):Proszę o pomoc w następującym zagadnieniu, nauczyciel pracujący u nas od 12 lat doniósł do swoich akt książeczkę wojskową z prośbą o zaliczenie mu czynnej służby wojskowej do stażu, po odbytej służbie podjął pracę po 2 miesiącach. Art. 120pkt.3 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony mówi, że zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, a jak z uprawnieniami pracowniczymi tzn. nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy?


Treść tego przepisu jest następująca:
Art 123 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.Dodatkowo art. 6 ust. 1 pkt 4 brzmi: Okresami składkowymi są następujące okresy:czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby;

Czas służby doliczamy do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień, z wyjątkiem jednak tych przysługujących wyłącznie u przedsiębiorcy, u którego podjął pracę (np. regulaminy wewnętrzne w zakładzie, które uzależniają staż pracy tylko i wyłącznie od pracy w tym zakładzie pracy - wtedy tej służby nie wliczamy).

W mojej ocenie okres ten jest okresem składkowym i podlega zaliczeniu do okresu, od którego zależy wymiar dodatku za wysługę lat oraz zaliczany jest do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej z tym wyjątkiem, że musiał on pełnić służbę czynną a nie zastępczą bo wtedy tak jak piszesz zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, do stażu emerytalno - rentowego czy odprawy pośmiertnej.


I znowu mnie wylogowało. Przepraszam.

gosieńka
 

Postprzez gosieńka » 2008-10-22, 09:40

przeliczam właśnie staż nauczycieli w naszej szkole i jeden z nich ma przepracowany rok na 2/18 etatu i w tym okresie nie ma innego zatrudnienia. Zastanawiam się czy do dodatku za wysługę lat doliczyć mu ten rok.

hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Postprzez hadron » 2008-10-22, 09:44

gosieńka napisał(a):przeliczam właśnie staż nauczycieli w naszej szkole i jeden z nich ma przepracowany rok na 2/18 etatu i w tym okresie nie ma innego zatrudnienia. Zastanawiam się czy do dodatku za wysługę lat doliczyć mu ten rok.


Art. 3 pkt 3) Karta Nauczyciela; stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;

gosieńka
 

Postprzez gosieńka » 2008-10-22, 10:17

czyli nauczycielom liczymy staż pracy w przypadku zatrudnienia w minimum 9/18 etatu?

hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Postprzez hadron » 2008-10-22, 10:43

Tak, przy czym nie "etatu" a tygodniowej liczny godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wywchowawczych

Zobacz art. 42 Karty Nauczyciela

Dla wybranej z tabeli grupy:

Nauczycieli: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i liceów uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego

wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 18 godz. tygodn. liczy godz. obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wywchowawczych, a więc 1/2 wymiaru to 9/18

Zobacz też inne stanowiska w tabeli.

Sp1
 

Postprzez Sp1 » 2008-11-28, 15:05

Proszę o pomoc - nauczycielka przyniosła zaświadczenie z Uniwersytetu, że przez rok była studentem na Studium Doktoranckim - czy zaliczamy to do stażu pracy?

hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Postprzez hadron » 2008-11-29, 15:23


hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Postprzez hadron » 2008-11-29, 15:28

https://www.portalkadrowy.pl/szukaj?phr ... =all&d=all

i znalazłem jeszcze coś takiego:

Do kierowników studiów doktoranckich:

W związku z występującymi wątpliwościami co do zaliczania okresu odbywania
studiów doktoranckich do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze informuję, iż osobom zatrudnianym w Politechnice Warszawskiej,
które posiadały status doktoranta w dniu wejścia w życie ustawy Prawo o
Szkolnictwie Wyższym tj. 1 września 2005 r. i uzyskały stopień doktora,
wlicza się okres dobywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż 4 lata,
do wspomnianego okresu pracy. Powstałe niejasności związane z terminem
ukończenia studiów, a dniem uzyskania tytułu doktora, nie mają w tym
momencie znaczenia, jeśli oczywiście zostają zachowane powyższe warunki tj.
osoba ukończyła studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora.
W związku z powyższym bardzo proszę o informowanie zainteresowanych osób
(doktorantów) o przysługujących im prawach, a także w miarę możliwości o
przekazanie informacji osobom (absolwentom studiów doktoranckich), które w
okresie po 1 września 2005 r. podjęły zatrudnienie w Politechnice
Warszawskiej o dokonanie sprawdzenia w biurze spraw osobowych PW czy okres
studiów doktoranckich został im wliczony do przysługujących im uprawnień
pracowniczych.

Serdecznie pozdrawiam
Rafał Ruzik
Przewodniczący Rady Doktorantów PW

mini.pw.edu.pl/~aroman/infstuddr.htm

wojtekdrw
 

Postprzez wojtekdrw » 2009-04-14, 00:21

hadron,
Witam! Bardzo proszę o pomoc.....
Mam problem z ustalaniem dodatku za staż pracy...
Pracownik, którego przyjąłem do pracy, przez poprzednich ponad 20 lat pracował w szkole na stanowisku kierowniczym.
U mnie rozpoczął pracę od 1 stycznia (nie miał świadectwa pracy - więc nie wypłacałem mu dodatku za wysługę). Z dniem 1 luty przyniósł świadectwo pracy (zakończył okres 3-miesięcznego wypowiedzenia w szkole) - więc rozpocząłem wypłacanie mu dodatku w wysokości 20%. Jednocześnie pracownik nawiązał ponownie stosunek pracy (na część etatu w poprzednim miejscu pracy - szkoła). No i wreszcie pytanie:
Czy dodatek za 20 letni staż pracy należy się w obu miejscach pracy?
U mnie - w pełnym wymiarze, w szkole powinien mieć 20% proporcjonalne do wysokości etatu?
Pozdrawiam, licząc na odpowiedź..
Wojtek

edzia
 

Postprzez edzia » 2009-04-14, 07:59

Ja nie hadron, ale spróbuję odpowiedzieć ;-) Otóż mówi o tym KN:
§ 7. 2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

4. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.
Jednak przepis ten odnosi się do nauczycieli, a z Twojego postu nie wynika, by mowa była o nauczycielu (dziwi mnie np.zakończenie okresu wypowiedzenia w styczniu). Sugeruję się jednak umiejscowieniem tego postu w tym właśnie dziale.

kingcc
Doświadczony
Doświadczony
 
Posty: 99
Dołączył(a): 2018-01-11, 04:25

Re: Staż pracy nauczyciela

Postprzez kingcc » 2018-01-11, 04:39

cc0111
louis vuitton outlet
uggs clearance
longchamp bags
canada goose jackets
pandora charms
supreme shirts
louis vuitton factory outlet
pandora charms outlet
nike air max 97
kate spade handbags
discount oakley sunglasses
hermes bags
moncler jackets
canada goose jackets
ugg outlet
cheap nfl jerseys wholesale
coach factory outlet online
jordans
burberry outlet
adidas campus shoes
coach outlet store online
mbt
coach outlet online
coach outlet canada
canada goose jackets
louis vuitton factory outlet
pandora uk
adidas
michael kors outlet store
nike air max 2018
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
uggs outlet
coach outlet online
kate spade outlet online
ugg outlet
air jordans
canada goose
michael kors outlet store
north face sale
ugg outlet store
ralph lauren uk
mbt
ugg boots
oakley sunglasses outlet
michael kors outlet online
ralph lauren outlet online
adidas nmd r1
timberland outlet
uggs outlet
canada goose sale
moncler pas cher
north face outlet
coach factory outlet online
moncler jackets
moncler coats
ugg outlet store
ugg canada
ugg boots
coach outlet online
michael kors outlet store
ray ban glasses
ralph lauren
michael kors outlet canada
canada goose jacket
ralph lauren outlet
mlb jerseys cheap
moncler outlet online
moncler uk
michael kors outlet canada
ugg boots outlet
north face jackets
adidas yeezy shoes
coach factory outlet
adidas store
canada goose jackets
uggs on sale
cheap jordans for sale
burberry handbags
adidas superstars
pandora charms sale
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
yeezy boost 350
gucci outlet
jordan shoes for sale
red bottom
ugg outlet online
ralph lauren outlet online
hermes outlet
canada goose coats
uggs outlet
adidas nmd r1
red bottom heels
kate spade handbags
canada goose jackets
michael kors
christian louboutin shoes
canada goose sale
pandora outlet
coach outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
coach factory outlet online
coach factorty outlet online
tory burch outlet online
moncler outlet online
ralph lauren outlet online
the north face outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet online
fitflops sale clearance
uggs outlet
ugg boots sale
michael kors
timberland outlet store
moncler jackets
canada goose parka
oakley sunglasses outlet
kate spade outlet online
coach factorty outlet online
nfl jerseys
ralph lauren outlet online
nfl jerseys
adidas outlet online
michael kors outlet store
north face jackets
michael kors outlet clearance
timberland boots
ugg boots
moncler sale
ugg boots
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet store
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet
ugg boots women
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags
fred perry shirts
coach outlet store online
philipp plein
hermes handbags
canada goose outlet
supreme shirts
adidas ultra boost
christian louboutin sale
coach outlet online
kate spade outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
uggs outlet
nike outlet online
adidas nmd runner
ferragamo shoes
moncler uk
nike sneakers
canada goose jackets
birkenstock shoes
coach outlet store
uggs outlet
uggs outlet
adidas yeezy
birkenstock outlet
coach outlet store online
oakley sunglasses for women
fitflop shoes
longchamp sale
coach outlet canada
adidas nmd r1
nike outlet store
pandora charms sale clearance
pandora jewelry store
kate spade outlet online
ralph lauren outlet online
harden vol 1
coach outlet online
uggs outlet
pandora jewelry outlet
ugg outlet
coach outlet online
pandora charms sale clearance
ralph lauren sale
polo ralph lauren
cheap air jordans
longchamp outlet
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses outlet
cheap jordans
the north face jackets
louis vuitton handbags
fred perry polo shirts
christian louboutin shoes
canada goose outlet
ugg boots
fitflops sale
uggs outlet
ugg outlet online
coach factory outlet online
fitflops sale
philipp plein outlet
moncler coats
cheap air jordans
canada goose outlet
nike zoom
coach outlet online
ugg sale
cheap uggs
adidas yeezy boost
coach factory outlet online
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose outlet store
ugg boots
ralph lauren outlet online
adidas yeezy boost
moncler jacket
ray ban sunglasses discount
ugg boots
coach outlet online
adidas outlet online
the north face outlet
ray ban sunglasses discount
pandora jewelry outlet
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
adidas outlet store
burberry handbags
kate spade outlet
polo ralph lauren
retro 11
uggs clearance
cheap nfl jerseys wholesale
louis vuitton outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
michael kors outlet online
canada goose sale
ralph lauren uk
ugg
ray ban sunglasses outlet
cheap ugg boots
canada goose outlet online
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
salvatore ferragamo shoes
tory burch shoes
ralph lauren uk
north face outlet
coach outlet online
coach handbags outlet
columbia sportswear outlet
ugg outlet
air jordan shoes
air max shoes
uggs outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
air max
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
uggs
nike outlet
michael kors bags
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
ugg boots outlet
adidas yeezy
canada goose outlet online
nike outlet online
yeezy shoes
michael kors outlet online
nike air max 97
coach outlet online
kate spade handbags
coach outlet store online clearance
canada goose jackets
adidas outlet
michael kors outlet online
michael kors
mulberry handbags
burberry outlet online
michael kors
cheap nike shoes
coach outlet online
uggs on sale
coach outlet online
adidas shoes
supreme uk
salvatore ferragamo outlet
adidas nmd r1
coach factory outlet
ralph lauren sale
michael kors outlet store
ray bans
canada goose
pandora charms
air max
canada goose coats
mulberry uk
coach outlet online
canada goose coats
moncler sale
moncler outlet online
michael kors bags
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
hermes bag
burberry outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet online
pandora charms outlet
kate spade outlet online
cheap oakley sunglasses
nike outlet store online
oakley sunglasses outlet
louboutin outlet
longchamps
michael kors outlet store
valentino
louis vuitton outlet online
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
canada goose jackets uk
canada goose jackets
coach outlet online
ralph lauren outlet online
moncler coats
cheap ugg boots
yeezy boost 350
burberry handbags
louboutin shoes
ugg boots
mlb jerseys
canada goose jackets
ugg boots
adidas outlet store
coach factory outlet
ray ban sunglasses sale
fitflop sandals
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
michael kors outlet
canada goose
canada goose jackets
michael kors
nike outlet store
nmd adidas
ugg boots outlet
the north face outlet
adidas superstar shoes
ugg boots
canada goose jackets
timberland outlet
longchamp bags
ugg boots
pandora jewelry
ugg outlet store
cheap jordan shoes
pandora charms outlet
ugg outlet online
canada goose
hermens
coach outlet store
louis vuitton factory outlet
nike shoes
adidas yeezy boost 350
christian louboutin shoes
pandora sale clearance
pandora uk
polo ralph lauren outlet online
pandora charms sale clearance
longchamp outlet store
discount ray ban sunglasses
air jordan retro
red bottoms
ralph lauren uk
hermes bags
louboutin outlet
uggs outlet
adidas sneakers
pandora charms sale
pandora outlet
pandora charms outlet
canada goose coats
canada goose sale
louis vuitton outlet online
pandora jewelry
ray ban sunglasses outlet
yeezy shoes
ferragamo outlet
canada goose outlet
cheap ugg boots
cheap ugg boots
coach outlet online
canada goose coats
polo ralph lauren outlet
fitflop sandals
birkin handbags
ralph lauren
yeezy shoes
nike air max 2018
cheap jordans free shipping
nike shoes
canada goose jackets
nfl jerseys
yeezy boost
yeezy boost 350
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
bottes ugg
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
mulberry
canada goose jackets
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
cheap air jordans
michael kors outlet online
supreme clothing
mbt shoes sale
ugg boots
ralph lauren
coach outlet
coach purses
canada goose outlet
gucci outlet online
adidas nmd runner
uggs outlet
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
coach outlet online
canada goose coats
coach factory outlet online
ralph lauren
cheap jordan shoes
coach outlet online
moncler
caterpillar boots
ugg canada
nike sneakers
burberry outlet online
pandora charms
coach outlet online
adidas yeezy boost
canada goose jackets
ugg outlet store
polo outlet online
valentino outlet
moncler outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose sale
cc0111


Powrót do Kadry w oświacie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość