Umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych, umowa o pracę a umowa cywilnoprawna, składki od umów cywilnoprawnych, zaliczki na podatek dochodowy

Moderatorzy: admin, RobertP, hadron

Ewelina67
Początkujący
Początkujący
 
Posty: 19
Dołączył(a): 2010-09-27, 12:47

Praca na umowę zlecenia a prawo do renty chorobowej

Postprzez Ewelina67 » 2017-10-17, 07:46

Czy wykonywanie umowy zlecenia pozwoli pracownikowi uzyskać rentę chorobową?

Izolda33L
Początkujący
Początkujący
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2010-09-29, 19:22

Re: Praca na umowę zlecenia a prawo do renty chorobowej

Postprzez Izolda33L » 2017-10-17, 07:47

Do okresów składkowych, od których zależy nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy zalicza się okresy wykonywania tylko tych umów zleceń, od których były odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, niezależnie od tego, czy zleceniobiorca podlegał tym ubezpieczeniom obowiązkowo, czy dobrowolnie.

Reklama
Prawo w Pracy
Początkujący
Początkujący
 
Posty: 16
Dołączył(a): 2011-08-10, 08:55

Re: Praca na umowę zlecenia a prawo do renty chorobowej

Postprzez Prawo w Pracy » 2017-10-17, 07:49

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:
1. jest niezdolny do pracy,
2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
3. niezdolność do pracy powstała w trakcie jednego z okresów składkowych lub nieskładkowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Warunku wskazanego w pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.
Aby uzyskać rentę chorobową trzeba – poza orzeczeniem o niezdolności do pracy – posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Warunek ten uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:
- 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
- 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
- 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
- 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
- 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął ww. okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy został on zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.
Co istotne, w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała powyżej 30 roku życia – pięcioletni okres powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, przy czym do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. Warunku tego nie musi spełnić ubezpieczony, który został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy, o ile udowodnił okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiet oraz 30 lat dla mężczyzn (bez względu na datę powstania całkowitej niezdolności do pracy).
Okresy wykonywania zlecenia mogą być uwzględniane przy ustalaniu stażu rentowego wyłącznie jako okresy składkowe. Jednak będą one podlegały zaliczeniu tylko wtedy, gdy od umowy zlecenia odprowadzane były składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

versus
Znawca
Znawca
 
Posty: 3601
Dołączył(a): 2019-04-26, 11:39

Re: Praca na umowę zlecenia a prawo do renty chorobowej

Postprzez versus » 2019-05-01, 20:25Powrót do Umowy cywilnoprawne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron