Stosunek pracy nauczycieli, stosunek pracy pracowników niepedagogicznych, dokumentacja kadrowa w oświacie, stanowiska kierownicze w oświacie, awans zawodowy, czas pracy pracowników oświaty, urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty, uprawnienia rodzicielskie pracowników oświaty

Moderatorzy: admin, RobertP, edzia

Sp1
 

Staż pracy nauczyciela

Postprzez Sp1 » 2008-10-17, 12:12

Proszę o pomoc w następującym zagadnieniu, nauczyciel pracujący u nas od 12 lat doniósł do swoich akt książeczkę wojskową z prośbą o zaliczenie mu czynnej służby wojskowej do stażu, po odbytej służbie podjął pracę po 2 miesiącach. Art. 120pkt.3 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony mówi, że zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, a jak z uprawnieniami pracowniczymi tzn. nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy?

Gość
 

Re: Staż pracy nauczyciela

Postprzez Gość » 2008-10-17, 14:19

Sp1 napisał(a):Proszę o pomoc w następującym zagadnieniu, nauczyciel pracujący u nas od 12 lat doniósł do swoich akt książeczkę wojskową z prośbą o zaliczenie mu czynnej służby wojskowej do stażu, po odbytej służbie podjął pracę po 2 miesiącach. Art. 120pkt.3 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony mówi, że zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, a jak z uprawnieniami pracowniczymi tzn. nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy?


Treść tego przepisu jest następująca:
Art 123 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

Dodatkowo art. 6 ust. 1 pkt 4 brzmi: Okresami składkowymi są następujące okresy:czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby;

Czas służby doliczamy do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień, z wyjątkiem jednak tych przysługujących wyłącznie u przedsiębiorcy, u którego podjął pracę (np. regulaminy wewnętrzne w zakładzie, które uzależniają staż pracy tylko i wyłącznie od pracy w tym zakładzie pracy - wtedy tej służby nie wliczamy).

W mojej ocenie okres ten jest okresem składkowym i podlega zaliczeniu do okresu, od którego należy wymiar dodatku za wysługę lat oraz zaliczany jest do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej z tym wyjątkiem, że musiał on pełnić służbę czynną a nie zastępczą bo wtedy tak jak piszesz zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, do stażu emerytalno - rentowego czy odprawy pośmiertnej.

Reklama
hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Re: Staż pracy nauczyciela

Postprzez hadron » 2008-10-17, 14:21

Anonymous napisał(a):
Sp1 napisał(a):Proszę o pomoc w następującym zagadnieniu, nauczyciel pracujący u nas od 12 lat doniósł do swoich akt książeczkę wojskową z prośbą o zaliczenie mu czynnej służby wojskowej do stażu, po odbytej służbie podjął pracę po 2 miesiącach. Art. 120pkt.3 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony mówi, że zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, a jak z uprawnieniami pracowniczymi tzn. nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy?


Treść tego przepisu jest następująca:
Art 123 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.Dodatkowo art. 6 ust. 1 pkt 4 brzmi: Okresami składkowymi są następujące okresy:czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby;

Czas służby doliczamy do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień, z wyjątkiem jednak tych przysługujących wyłącznie u przedsiębiorcy, u którego podjął pracę (np. regulaminy wewnętrzne w zakładzie, które uzależniają staż pracy tylko i wyłącznie od pracy w tym zakładzie pracy - wtedy tej służby nie wliczamy).

W mojej ocenie okres ten jest okresem składkowym i podlega zaliczeniu do okresu, od którego zależy wymiar dodatku za wysługę lat oraz zaliczany jest do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej z tym wyjątkiem, że musiał on pełnić służbę czynną a nie zastępczą bo wtedy tak jak piszesz zalicza mu się ten okres tylko do wymiaru urlopu, do stażu emerytalno - rentowego czy odprawy pośmiertnej.


I znowu mnie wylogowało. Przepraszam.

gosieńka
 

Postprzez gosieńka » 2008-10-22, 09:40

przeliczam właśnie staż nauczycieli w naszej szkole i jeden z nich ma przepracowany rok na 2/18 etatu i w tym okresie nie ma innego zatrudnienia. Zastanawiam się czy do dodatku za wysługę lat doliczyć mu ten rok.

hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Postprzez hadron » 2008-10-22, 09:44

gosieńka napisał(a):przeliczam właśnie staż nauczycieli w naszej szkole i jeden z nich ma przepracowany rok na 2/18 etatu i w tym okresie nie ma innego zatrudnienia. Zastanawiam się czy do dodatku za wysługę lat doliczyć mu ten rok.


Art. 3 pkt 3) Karta Nauczyciela; stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;

gosieńka
 

Postprzez gosieńka » 2008-10-22, 10:17

czyli nauczycielom liczymy staż pracy w przypadku zatrudnienia w minimum 9/18 etatu?

hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Postprzez hadron » 2008-10-22, 10:43

Tak, przy czym nie "etatu" a tygodniowej liczny godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wywchowawczych

Zobacz art. 42 Karty Nauczyciela

Dla wybranej z tabeli grupy:

Nauczycieli: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i liceów uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego

wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 18 godz. tygodn. liczy godz. obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wywchowawczych, a więc 1/2 wymiaru to 9/18

Zobacz też inne stanowiska w tabeli.

Sp1
 

Postprzez Sp1 » 2008-11-28, 15:05

Proszę o pomoc - nauczycielka przyniosła zaświadczenie z Uniwersytetu, że przez rok była studentem na Studium Doktoranckim - czy zaliczamy to do stażu pracy?

hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Postprzez hadron » 2008-11-29, 15:23


hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Postprzez hadron » 2008-11-29, 15:28

https://www.portalkadrowy.pl/szukaj?phr ... =all&d=all

i znalazłem jeszcze coś takiego:

Do kierowników studiów doktoranckich:

W związku z występującymi wątpliwościami co do zaliczania okresu odbywania
studiów doktoranckich do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze informuję, iż osobom zatrudnianym w Politechnice Warszawskiej,
które posiadały status doktoranta w dniu wejścia w życie ustawy Prawo o
Szkolnictwie Wyższym tj. 1 września 2005 r. i uzyskały stopień doktora,
wlicza się okres dobywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż 4 lata,
do wspomnianego okresu pracy. Powstałe niejasności związane z terminem
ukończenia studiów, a dniem uzyskania tytułu doktora, nie mają w tym
momencie znaczenia, jeśli oczywiście zostają zachowane powyższe warunki tj.
osoba ukończyła studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora.
W związku z powyższym bardzo proszę o informowanie zainteresowanych osób
(doktorantów) o przysługujących im prawach, a także w miarę możliwości o
przekazanie informacji osobom (absolwentom studiów doktoranckich), które w
okresie po 1 września 2005 r. podjęły zatrudnienie w Politechnice
Warszawskiej o dokonanie sprawdzenia w biurze spraw osobowych PW czy okres
studiów doktoranckich został im wliczony do przysługujących im uprawnień
pracowniczych.

Serdecznie pozdrawiam
Rafał Ruzik
Przewodniczący Rady Doktorantów PW

mini.pw.edu.pl/~aroman/infstuddr.htm

wojtekdrw
 

Postprzez wojtekdrw » 2009-04-14, 00:21

hadron,
Witam! Bardzo proszę o pomoc.....
Mam problem z ustalaniem dodatku za staż pracy...
Pracownik, którego przyjąłem do pracy, przez poprzednich ponad 20 lat pracował w szkole na stanowisku kierowniczym.
U mnie rozpoczął pracę od 1 stycznia (nie miał świadectwa pracy - więc nie wypłacałem mu dodatku za wysługę). Z dniem 1 luty przyniósł świadectwo pracy (zakończył okres 3-miesięcznego wypowiedzenia w szkole) - więc rozpocząłem wypłacanie mu dodatku w wysokości 20%. Jednocześnie pracownik nawiązał ponownie stosunek pracy (na część etatu w poprzednim miejscu pracy - szkoła). No i wreszcie pytanie:
Czy dodatek za 20 letni staż pracy należy się w obu miejscach pracy?
U mnie - w pełnym wymiarze, w szkole powinien mieć 20% proporcjonalne do wysokości etatu?
Pozdrawiam, licząc na odpowiedź..
Wojtek

edzia
 

Postprzez edzia » 2009-04-14, 07:59

Ja nie hadron, ale spróbuję odpowiedzieć ;-) Otóż mówi o tym KN:
§ 7. 2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

4. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.
Jednak przepis ten odnosi się do nauczycieli, a z Twojego postu nie wynika, by mowa była o nauczycielu (dziwi mnie np.zakończenie okresu wypowiedzenia w styczniu). Sugeruję się jednak umiejscowieniem tego postu w tym właśnie dziale.


Powrót do Kadry w oświacie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron