Umowa na okres próbny, umowa na zastępstwo, umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy, umowa na czas nieokreślony, określanie warunków zatrudnienia, zmiana warunków zatrudnienia, zmiana danych w umowie, staż pracy, stosunek pracy, zatrudnianie w spółkach, zatrudnianie cudzoziemców
Kasia1973
Znawca
Znawca
 
Posty: 3536
Dołączył(a): 2009-10-15, 08:20

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Kasia1973 » 2016-11-28, 11:34

Jeżeli zatem umowa na czas określony zawarta przed 22.2.2016 r. należy do katalogu umów zawartych w określonym wyżej celu lub w określonym wyżej przypadku, to nie będzie dotyczył jej ani limit 33 miesięcy, ani limit 3 umów na czas określony. Z tego względu przepisy przejściowe ustawy nowelizującej Kodeks pracy nakładają na strony takich umów o pracę obowiązek ich uzupełnienia o wskazanie ich celu lub okoliczności tego przypadku w terminie 3 miesięcy od 22.2.2016 r. Takie uzupełnienie umowy może się dokonać tylko w trybie porozumienia tron. Nie może ono zostać dokonane w drodze wypowiedzenia zmieniającego, dokonanego jednostronnie przez pracodawcę, bowiem nie dotyczy warunków pracy ani płacy pracownika (pogląd taki prezentuje również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Jeżeli więc pracownik i pracodawca nie osiągną porozumienia co do treści takiego uzupełnienia umowy, to umowa pozostanie nieuzupełniona. Przepisy nie przewidują za to żadnej sankcji.

Jeżeli mimo braku porozumienia z pracownikiem pracodawca uważa jednak, że w przypadku takiej umowy zachodzi jedno z wyłączeń, o którym mowa w nowym art. 25 1 § 4 KP, to ma obowiązek powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia. Zawiadomienie powinno być dokonane w formie pisemnej albo elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupełnienia umowy o pracę o te informacje. Jeżeli takie uzupełnienie nie będzie możliwe ze względu na brak zgody pracownika, należałoby przyjąć, że pracodawca powinien poinformować inspektora pracy najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od upływu 3-miesięcznego terminu na uzupełnienie umowy. Niepowiadomienie inspektora pracy w tym terminie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 1a w brzmieniu obowiązującym od 22.2.2016 r.).

Brak zgody pracownika na uzupełnienie umowy może dla pracodawcy oznaczać problemy w przyszłości, gdy czas trwania zatrudnienia na podstawie tej umowy (lub łącznie z kolejnymi umowami na czas określony) przekroczy 33 miesiące. Wówczas pracownik może uznać, że jest już zatrudniony na czas nieokreślony, ze wszystkimi tego konsekwencjami (konieczność wypowiedzenia umowy w celu jej rozwiązania, obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, obowiązek konsultacji związkowej). Jeżeli ten spór zakończy się przed sądem pracy (bo pracodawca będzie obstawał, że jest to/była to umowa na czas określony), to sytuacja dowodowa pracodawcy będzie trudniejsza. Pracownik będzie udowadniał, że powinien być zatrudniony na czas nieokreślony. Wszystko będzie wówczas zależało od oceny materiału dowodowego przedstawionego przez obie strony przez sąd.

Na obecnym etapie trudno jest przesądzić, jakie konkretnie cele, przyczyny i okoliczności zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony będą uznawane za kwalifikujące się do niestosowania opisanych wyżej limitów. Warto natomiast zauważyć, że także w przypadku umowy zawartej na zastępstwo, do wykonywania prac dorywczych i sezonowych oraz na okres kadencji będzie podlegało ocenie, czy zawarcie takiej umowy w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Jeszcze bardziej problematyczna może być przesłanka obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy; także w tym przypadku – w razie sporu przed sądem pracy – konieczne będzie udowodnienie, że zawarcie tej konkretnej umowy służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności jej zawarcia.

Na gruncie tych przepisów nie tyle chodzi o wskazanie typowych przypadków, w których dopuszczalne jest zatrudnianie pracownika na podstawie umów na czas określony dłuższy niż 33 miesiące ani zatrudnianie go na podstawie więcej niż 3 tego rodzaju umów, ile nacisk jest kładziony na rozważenie okoliczności konkretnego przypadku, tj. czy w tym konkretnym przypadku zasadne jest zawarcie umowy na czas określony, czy też powinna być zawarta umowa na czas nieokreślony.

weretiana
Zaawansowany
Zaawansowany
 
Posty: 63
Dołączył(a): 2016-02-29, 11:27

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez weretiana » 2017-03-24, 14:41

Pogubiłam się z okresem wypowiedzenia:
Chłopak pracuje od
01.04.2015 do 31.03.2016 czas określony (1 rok)
01.04.2016 r. – 31.03.2017 r. czas określony (1 rok)
I teraz będę podpisywać 3 umowę (i to będzie już jego trzecia umowa - ostatnia w limicie 33) i będzie trwać od 01.04.2017 r. do 31.10.2018 r.
(Zaznaczam że kiedyś pracował w mojej firmie przez prawie 2 lata w latach 2008 – 2010 r. )
Jaki mam mu napisać okres wypowiedzenia? Bo się pogubiłam? Czy mam mu doliczyć poprzedni okres zatrudnienia? Bo jeśli tak to będzie 3 miesięczny okres wypowiedzenia, czy dobrze myślę??

Reklama
Kasia1973
Znawca
Znawca
 
Posty: 3536
Dołączył(a): 2009-10-15, 08:20

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Kasia1973 » 2017-03-24, 23:16

dobrze myślisz, do okresu wypowiedzenia wlicza się cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy

weretiana
Zaawansowany
Zaawansowany
 
Posty: 63
Dołączył(a): 2016-02-29, 11:27

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez weretiana » 2017-03-28, 08:57

Jeszcze mam pytanie dotyczące w/w umowy.
Jeśli zawieram umowę o pracę z dniem 31.03.2017 r. która będzie trwała od 01.04.2017 r. do 31.10.2018 r. a termin rozpoczęcia pracy wpiszę od 01.04.2017 r. (tj. sobota) to dobrze piszę ten termin rozpoczęcia pracy chociaż to jest sobota? (pracownik pracuje od poniedziałku do soboty).
Z tego co kojarzę to przepisy prawa pracy nie zabraniają podpisywania umowy o pracę w dzień wolny od pracy, również stosunek pracy może być nawiązany w takim dniu. Czy dobrze myślę?

Kasia1973
Znawca
Znawca
 
Posty: 3536
Dołączył(a): 2009-10-15, 08:20

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Kasia1973 » 2017-03-29, 12:37

sobota nie zawsze jest dniem wolnym od pracy - można w tym dniu podpisywać umowę o pracę i rozpoczynać pracę, byle pracownik wcześniej został zapoznany ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi w pracy i przeszkolony bhp.

Elsia
 
Posty: 5
Dołączył(a): 2017-05-24, 20:44

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Elsia » 2017-05-24, 21:06

Witam, mam pytanie odnosnie okresow wypowiedzenia po zmianie przepisow. Mam sprzeczne informacje z trzech roznych zrodel i poszukuje pomocy aby nie popelnic gafy w informacji o warunkach zatrudnienia.
Z pracownikiem zostala zawarta umowa:
1) na okres probny od 15 kwietnia 2015 do 14 lipca 2015 2) czas okreslony od 15 lipca 2015 do 14 lipca 2017
Od 15 lipca 2017 chce zawrzec z nim kolejna umowe na czas okreslony do 21 listopada 2018 (do 33 m-cy).
Pytanie: jaki mam wpisac okres wypowiedzenia do informacji ? Licze od 15 kwietnia ? lipca 2015 ? czy od 22 lutego 2016?

Kasia1973
Znawca
Znawca
 
Posty: 3536
Dołączył(a): 2009-10-15, 08:20

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Kasia1973 » 2017-05-24, 21:51

do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy (nawet jak jest np. przerwa w zatrudnieniu), także liczysz od dnia podpisania pierwszej umowy czyli od dnia 15 kwietnia 2015 roku, czyli na dzień podpisania umowy umowy 15 lipca 2017 roku będzie to jeden miesiąc, od dnia 15 lipca 2018 roku - 3 miesiące.

Elsia
 
Posty: 5
Dołączył(a): 2017-05-24, 20:44

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Elsia » 2017-05-25, 12:23

3 miesiace od 15 lipca 2018 ? Nie od kwietnia, czyli od zawarcia umowy na okres probny?

Kasia1973
Znawca
Znawca
 
Posty: 3536
Dołączył(a): 2009-10-15, 08:20

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Kasia1973 » 2017-05-25, 14:30

przepraszam pomyliłam się, oczywiście że od 15 kwietnia 2018 roku.

Elsia
 
Posty: 5
Dołączył(a): 2017-05-24, 20:44

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Elsia » 2017-05-28, 20:50

A kiedy licze okres wypowiedzenia od 22.02.2016? Jezeli jest to pierwsza umowa na czas okreslony zawart np od 15 lipca 2015 do 14 lipca 2017 ?

Kasia1973
Znawca
Znawca
 
Posty: 3536
Dołączył(a): 2009-10-15, 08:20

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Kasia1973 » 2017-05-28, 21:26

do okresu zatrudnienia wliczasz wszystkie okresy zatrudnienia, te przed 22 lutego 2016 też.

weretiana
Zaawansowany
Zaawansowany
 
Posty: 63
Dołączył(a): 2016-02-29, 11:27

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez weretiana » 2017-06-23, 12:09

Mam pytanie, mam pana który pracuje u mnie od 01.07.2014 roku na ¼ etatu (po 2 godziny od poniedziałku do piątku). Umowa jest na czas określony od 01.07.2014 r. do 30.09.2017 r. (wychodzi ok. 3 lata i 3 m-ce).
Moje pytanie: Czy dobrze zrobiłam wystawiając mu świadectwo pracy po 24 miesiącach z dniem 30.06.2016 r.? (wpięłam do części C w aktach).

I jeszcze drugie pytanie: Ten pan pracował kiedyś u mnie 35 lat, zwolniliśmy go (likwidacja stanowiska pracy, jest teraz na świadczeniu przedemerytalnym i u nas pracuje sobie po te 2 godziny na ¼ etatu na innym stanowisku pracy), jest to ciągle jedna umowa od 01.07.2014 r. i będzie trwała do 30.09.2017 r. Po 22 lutym 2016 r. zrobiłam mu oczywiście aneks co do okresów wypowiedzenia, i powiedzcie mi jeśli będę chciała zawrzeć z nim jeszcze jedną umowę to czy będę mogła?
Która to będzie jego umowa bo się pogubiłam? Wydaje mi się że druga (w limicie 3/33) i do kiedy będę ją mogła zawrzeć?

Kasia1973
Znawca
Znawca
 
Posty: 3536
Dołączył(a): 2009-10-15, 08:20

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Kasia1973 » 2017-06-23, 21:26

nie wystawiasz świadectwa pracy w tym przypadku, bo nie było zakończenia umowy. Dopiero 30 września wystawisz świadectwo pracy. Tak, będzie to jego druga umowa, będziesz ją mogła zawrzeć maksymalnie na okres do 18 listopada 2018 roku.

weretiana
Zaawansowany
Zaawansowany
 
Posty: 63
Dołączył(a): 2016-02-29, 11:27

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez weretiana » 2017-06-23, 21:57

Czy dobrze rozumiem że gdyby na przykład:
- umowa była by od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 umowa na czas określony potem kolejna umowa np. od 1 lipca 2015 do na przykład do 31 grudnia 2016 roku to w tym przypadku musiała bym wystawić świadectwo po upływie 24 miesięcy czyli 30 czerwca 2016 roku? Pani Kasiu czy dobrze rozumuję??

Kasia1973
Znawca
Znawca
 
Posty: 3536
Dołączył(a): 2009-10-15, 08:20

Re: Umowa na czas określony a nowe przepisy od 22 lutego 201

Postprzez Kasia1973 » 2017-06-24, 21:30

tak, ale tylko za tą pierwszą umowę. Za drugą umowę musisz wystawić najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Zatrudnianie pracowników

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość