Stosunek pracy nauczycieli, stosunek pracy pracowników niepedagogicznych, dokumentacja kadrowa w oświacie, stanowiska kierownicze w oświacie, awans zawodowy, czas pracy pracowników oświaty, urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty, uprawnienia rodzicielskie pracowników oświaty

Moderatorzy: admin, RobertP, edzia

genia17
Początkujący
Początkujący
 
Posty: 10
Dołączył(a): 2008-11-18, 12:53

urlop bezpłatny

Postprzez genia17 » 2008-11-22, 11:46

Cz pojedyncze dni urlopu bezpłatnego przesuwają dzień nabycia podwyższonego dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?
np. n-l otrzymał w 2008 roku 3 dni urlopu bezpłatnego. W dniu 20.12.2008 r. nabywa prawo do 20% dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej. Czy o trzy dni - z 20.12.2008 r. na 16.12.2008 r.przesunie mu się data nabycia prawa do nagrody jubileuszowej?

hadron
Znawca
Znawca
 
Posty: 455
Dołączył(a): 2008-09-25, 08:42
Lokalizacja: podkarpackie

Re: urlop bezpłatny

Postprzez hadron » 2008-11-24, 11:29

genia17 napisał(a):Cz pojedyncze dni urlopu bezpłatnego przesuwają dzień nabycia podwyższonego dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?
np. n-l otrzymał w 2008 roku 3 dni urlopu bezpłatnego. W dniu 20.12.2008 r. nabywa prawo do 20% dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej. Czy o trzy dni - z 20.12.2008 r. na 16.12.2008 r.przesunie mu się data nabycia prawa do nagrody jubileuszowej?


Urlop bezpłatny nie wlicza się do stażu pracy uprawniającego do nabycia dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej - więc okres zatrudnienia wymagany do nabycia kolejnego procentu dodatku ulegnie przesunięciu o okres pozostawania na urlopie bezpłatnym.

Z tego co pamiętam to nauczycielowi przyznaje się dodatek za wysługę lat na podstawie KN:
Art. 33. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
W uchwale z dnia 26 czerwca 1985 r., III PZP 23/85, OSNC 1986, nr 1-2, poz. 8, Sąd Najwyższy potwierdził stanowisko, iż dodatek za wysługę lat przysługujący nauczycielowi podlega wypłacie miesięcznie z góry.

Na podstawie § 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
§ 7. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Nie jestem w pełni pewien ale nauczycielowi dodatek nalicza się o kolejny procent wyższy od następnego dnia miesiąca po miesiącu w którym spełnił wymagany staż pracy.
Jeżeli jest to prawidłowe rozumowanie to te 3 dni przerwy nie wpłyną na wypłatę dodatku za wysługę lat.

Na pewno wpłyną na dzień w którym nauczyciel nabędzie prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.
§ 1. 1. Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. W przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów.
§ 2. 1. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.
2. Nauczyciel jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.


Powrót do Kadry w oświacie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości