Strona 1 z 1

Świadectwo pracy- pkt. 10 i pkt.11

PostNapisane: 2009-07-02, 11:32
przez Marta83
Jakie to są okresy nie składkowe przypadające w okresie zatrudnienia wskazane w ust.1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty??? (pkt. 10-świadectwa pracy)
Co należy wpisać w punkcie 11 świadectwa pracy odnośnie dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia? Dziękuje za odpowiedź

PostNapisane: 2009-07-06, 11:41
przez Klaudia
Jeśli chodzi o okresy nieskładkowe sa to m.in-okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podst.przepisów kp, okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego itd. Pełny katalog okresów nieskładkowych znajdziesz w art.7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeśli natomiast chodzi o pkt 11 świadectwa pracy to w 2003 roku obowiązywał przepis, który przewidywał, że w pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,trwającej dłużej niż 6 dni pracownik nie zachowywał prawa do wynagrodzenia chorobowego. Przepis ten dotyczy zatem wyłącznie osób które w okresie od 1.01.2003 do 31.12.2003 roku pozostawały w stosunku pracy i wykorzystały w/w dni.