Zasady podlegania ubezpieczeniom, zbiegi tytułów do ubezpieczeń, ustalanie podstawy wymiaru składki, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, świadczenia wypadkowe

Moderator: RobertP

anna.k
 
Posty: 6
Dołączył(a): 2012-01-19, 12:56

brak składek za kobiety po 55 roku życia

Postprzez anna.k » 2012-05-10, 09:12

Za kobietę, ktr. skończyła 55 lat od następnegp miesiąca nie opłaca się składki na FP. Jeżeli kobieta skończyła 55 lat w kwietniu to od maja nie opłacamy w/w składki. A jeżeli mamy przesunięty termin wypłaty i w maju wypłacamy wynagrodzenie za kwiecień. Czy ta ulga już obowiązuje od kwietniowej wypłaty wypłaconej w maju? Czy ulga obowiazuje dopiero od majowej wypłaty wypłaconej w czerwcu. Bardzo proszę o odpowiedź popartą jakimś rozporzadzeniem.

magda 718
Znawca
Znawca
 
Posty: 311
Dołączył(a): 2010-10-14, 12:30

Postprzez magda 718 » 2012-05-10, 10:55

Wklejam artykuł i Infor-u.Na pewno znajdziesz w nim odpowiedź.:)
Od którego miesiąca nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy za osoby, które ukończyły 55 lub 60 lat

PROBLEM

Podobno od lipca nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy za kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyzn w wieku powyżej 60 lat. Wśród osób pracujących w naszej firmie są m.in. pracownicy i zleceniobiorcy, którzy już ukończyli ten wiek. W lipcu br. wypłaciliśmy wynagrodzenia za czerwiec. Od kiedy nie mamy obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za te osoby? Czy składek nie powinniśmy wykazywać w dokumentach rozliczeniowych za lipiec, w których zostaną naliczone składki od wynagrodzenia należnego za czerwiec?

RADA

Począwszy od rozliczeń składek za lipiec br., nie muszą Państwo naliczać składek na Fundusz Pracy za osoby, które ukończyły 55 lub 60 lat przed 1 lipca br. Nie ma znaczenia, że w lipcu br. zostaną rozliczone składki od wynagrodzeń należnych za czerwiec.
UZASADNIENIE

Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący:

● co najmniej 55 lat dla kobiet,

● co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Składki na Fundusz Pracy należy opłacać jedynie za ubezpieczonych (tj. pracowników, zleceniobiorców czy wykonawców pracy nakładczej), którzy nie ukończyli 55 lub 60 lat.

Gdy 55. lub 60. urodziny ubezpieczonego przypadają na pierwszy dzień danego miesiąca, składek na Fundusz Pracy nie należy opłacać już od tego miesiąca. Częściej dzień urodzin przypada jednak później niż na pierwszy dzień miesiąca. Wówczas zwolnienie z obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy przysługuje dopiero od kolejnego miesiąca.

Korzyści

Za ubezpieczonych, którzy ukończyli wiek 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) nie trzeba również opłacać składek na FGŚP.

Składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie. Ustawa nie zawiera przepisów szczególnych dopuszczających możliwość proporcjonalnego pomniejszenia podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy. Oznacza to, że składka na ten fundusz należna za miesiąc, w którym ubezpieczony ukończył 55 lub 60 lat, powinna być obliczona od pełnej podstawy jej wymiaru.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca, za którego są opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 3 lipca br. ukończył 60 lat. W lipcu otrzymał wynagrodzenie za pracę na zlecenie w wysokości 2360 zł. Zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania za tę osobę składek na Fundusz Pracy dopiero od przychodów wypłacanych w sierpniu br. Za lipiec br. musi opłacić składkę na FP od całego przychodu wypłaconego w tym miesiącu (2360 zł x 2,45% = 57,82 zł).

Płatnik nie musi naliczać za ubezpieczonego składek na FP począwszy od miesiąca, w którym będzie on spełniał warunek wieku, bez względu na to, za jaki okres w tym miesiącu ubezpieczony otrzyma przychód.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP za osoby, które ukończyły odpowiednio 55 lub 60 lat, po raz pierwszy można zastosować rozliczając składki od przychodów wypłaconych w lipcu br. Zwolnienie dotyczy wszystkich przychodów wypłaconych w tym miesiącu, nawet jeśli były należne za okres poprzedzający wprowadzenie tego zwolnienia.

Obecnie obowiązek opłacania składki za ubezpieczonego na Fundusz Pracy dotyczy osób:

● obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

● za których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest – w przeliczeniu na okres miesiąca – co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia (lub 80% tego wynagrodzenia – w przypadku pracowników w pierwszym roku ubezpieczenia, albo 50% tego wynagrodzenia – w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania),

● kobiet w wieku do ukończenia 55 lat, mężczyzn do ukończenia 60 lat.

Za osobę, która nie spełnia choćby jednego z tych warunków, nie trzeba płacić składki na Fundusz Pracy.

● art. 104 ust. 1, art. 104b ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),

● art. 9b ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.).
magda

Reklama
anna.k
 
Posty: 6
Dołączył(a): 2012-01-19, 12:56

Postprzez anna.k » 2012-05-10, 13:08

Super dzieki :-)Powrót do Składki i świadczenia ZUS

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość